Shadowzone Gaming - 2. Events reglement

Laatste wijziging op: 12 december 2023


Events zijn de door Shadowzone Gaming georganiseerde of aan Shadowzone Gaming gerelateerde activiteiten.

2.1. Algemeen

 1. Bij aanmelding voor een event gaat u automatisch akkoord met het Reglement.

 2. Bij het verbreken van één of meerdere regels tijdens of buiten een event of het niet opvolgen van de aanwijzingen van een van de bestuurders of verantwoordelijke commissieleden, kan per direct uw toegang worden ontzegd van het event en de locatie waar het event plaatsvindt. Dit kan gepaard gaan met een uitsluiting van toekomstige events. Er vindt in deze gevallen geen compensatie voor gedane betalingen plaats.

 3. Deelname aan events geschiedt op eigen risico.

 4. Er kan bij aanmelding om een legitimatiebewijs gevraagd worden om te controleren of de deelnemer de juiste leeftijd hebt om deel te mogen nemen aan een activiteit.

 5. Geschorste leden hebben geen toegang tot Events. 

 6. Iemand die geen lid is kan toegang tot toekomstige events worden ontzegd indien diegene in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.2. Gedragsregels

 1. Bij diefstal of vernieling zullen we een melding maken bij de politie en zal dit leiden tot een directe verwijdering uit Shadowzone Gaming.

 2. Het gebruik van wiet is alleen toegestaan binnen de regels van de Nederlandse wet en aanvullende voorwaarden die per event worden vastgesteld. Verder is het gebruik van en/of handelen in (illegale) drugs tijdens events ten strengste verboden. Overtreding hiervan zal leiden tot een directe verwijdering uit Shadowzone Gaming.

 3. Overmatig gebruik van alcoholische drank (en het daarmee van last zijn van anderen) is niet toegestaan. Daarnaast dienen zelf meegenomen alcoholische dranken op een door het bestuur aangewezen plek neergezet te worden en daar ook te blijven.

 4. Elke vorm van fysiek of mentaal geweld keuren we ten strengste af en kan leiden tot een verwijdering uit Shadowzone Gaming.

 5. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om aan de (netwerk)apparatuur van Shadowzone Gaming of derden te zitten zonder expliciete toestemming van het bestuur of de eigenaar van de desbetreffende apparatuur.

 6. Hacken, cheaten of het gebruik van illegale software is niet toegestaan.

 7. Het veroorzaken van te veel geluidsoverlast kan tot inbeslagname van de betreffende geluidsapparatuur leiden.

 8. Roken is alleen toegestaan op de door het bestuur aangewezen plekken. Deze rookplekken zullen nooit binnen zijn en dus altijd buiten.

 9. We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor het schoon en netjes achterlaten van de locatie. Dat betekent dat we dus met zijn allen opruimen en alles zo schoon mogelijk houden.

2.3. Aanmeldingen

 1. Indien er meer inschrijvingen dan plekken zijn bij events geldt een prioriteitssysteem. Dit betekent dat leden eerste prioriteit hebben op een plek, donateurs tweede prioriteit en de rest derde prioriteit. Dit prioriteitssysteem geldt tot maximaal één maand voor het event plaatsvindt. Het bestuur kan per event uitzonderingen en aanvullingen stellen op dit prioriteitssysteem.

 2. Voor het verrekenen van de korting op events voor leden en donateurs wordt de status van de persoon op het moment van aanmelden gehanteerd.


2.4. Betalingen

 1. Betalingen voor events gaan digitaal via betaalverzoeken. Het dus niet mogelijk om contant of ter plaatse te betalen. Tenzij anders aangegeven door het bestuur.

 2. Een inschrijving is pas compleet na betaling. Zolang er niet betaald is voor het event vallen er geen rechten te ontlenen aan het invullen van het aanmeldingsformulier.

 3. Tot een maand voor een event is het mogelijk om gratis te annuleren. Bij annuleren binnen één maand voor een event heeft u geen recht op (volledige) teruggave van geld, tenzij anders gecommuniceerd door het bestuur.

2.5. LAN-party's

 1. Shadowzone Gaming stelt bij LAN-party’s één stopcontact en één ethernetaansluiting (inclusief ethernetkabel) per persoon beschikbaar. Zorg dus zelf voor een stekkerdoos.

 2. Om het netwerk niet te overbelasten is het niet de bedoeling om spellen te gaan downloaden tijdens de LAN-party. Doe dit van tevoren thuis.

 3. Iedere deelnemer mag maximaal één beeldscherm meenemen naar het event.

 4. U mag er niet op rekenen dat er een draadloos netwerk aanwezig is. Zorg er dan ook voor dat u geen draadloos wifi nodig heeft.

 5. De stroomvoorziening is gebaseerd op één pc per persoon. Dat houdt in dat aanvullende apparatuur die stroom verbruikt niet toegestaan is indien het bestuur hier geen toestemming voor gegeven heeft.

On this page