Word jij ook deel van Shadowzone Gaming?

Korting & voorrang op events

Rank in Discord

Incl. extra rechten en kanalen

Toegang tot onze Whatsapp groep(en)

Je hoeft je geen zorgen te maken, er is geen spam

Toegang tot extra Discord statistieken

Incl. persoonlijke activiteit & Discord Server Insights

En nog veel meer...

Zie hieronder voor een overzicht van alle voordelen


Speler

Join onze Discord server en word automatisch speler
€0

 • Toegang tot onze game servers
 • Join onze Whatsapp groepen
 • Toegang tot de algemene ledenvergaderingen
 • Stemrecht op de algemene ledenvergaderingen
 • Shadowzone account met toegang tot de algemene database en extra voordelen
 • Alle voordelen met betrekking tot lidmaatschap van een vereniging zoals omschreven in het Nederlands Burgerlijk Wetboek

 • Events
 • Toegang tot onze events
 • Korting
 • Voorrang

 • Discord server
 • Toegang tot algemene kanalen
 • Speciale rank met extra kanalen
 • Toegang tot ons soundboard
 • Sleeprechten in de voice kanalen
 • Voeg zelf emoji's, stickers en soundboard geluiden toe
 • Maak prive voice kanalen aan en beheer deze met commando's
 • Beheer price voice kanalen met knoppen
 • Toegang tot de server statistieken
 • Dashboard met uitgebreide persoonlijke Discord statistieken
 • Activiteitsrollen
 • Toegang tot de Shadowzone bot
 • Toegang tot de premium bot
 • Toegang tot persoonlijke stats commands in onze server
 • Maak publieke & prive threads aan
 • Toegang tot Discord logs

SZG+

Steun de vereniging en krijg talloze voordelen
€10/ jaar (of 30+ dagen de Discord boosten) + aanvullende eisen
 • Toegang tot onze game servers
 • Join onze Whatsapp groepen
 • Toegang tot de algemene ledenvergaderingen
 • Stemrecht op de algemene ledenvergaderingen
 • Shadowzone account met toegang tot de algemene database en extra voordelen
 • Alle voordelen met betrekking tot lidmaatschap van een vereniging zoals omschreven in het Nederlands Burgerlijk Wetboek

 • Events
 • Toegang tot onze events
 • €5 korting
 • Voorrang op spelers

 • Discord server
 • Toegang tot algemene kanalen
 • Speciale rank met extra kanalen
 • Toegang tot ons soundboard
 • Sleeprechten in de voice kanalen
 • Voeg zelf emoji's, stickers en soundboard geluiden toe
 • Maak prive voice kanalen aan en beheer deze met commando's
 • Beheer price voice kanalen met knoppen
 • Toegang tot de server statistieken
 • Dashboard met uitgebreide persoonlijke Discord statistieken
 • Activiteitsrollen
 • Toegang tot de Shadowzone bot
 • Toegang tot de premium bot
 • Toegang tot alle stats commands in onze server
 • Maak publieke & prive threads aan
 • Toegang tot Discord logs

SZGlid

Als je SZG+ bent en voldoet aan de voorwaarden kun je lid worden
€20/ jaar + aanvullende eisen

 • Toegang tot onze game servers
 • Join onze Whatsapp groepen
 • Toegang tot de algemene ledenvergaderingen
 • Stemrecht op de algemene ledenvergaderingen
 • Shadowzone account met toegang tot de algemene database en extra voordelen
 • Alle voordelen met betrekking tot lidmaatschap van een vereniging zoals omschreven in het Nederlands Burgerlijk Wetboek

 • Events
 • Toegang tot onze events
 • €10 korting
 • Voorrang op SZG+

 • Discord server
 • Toegang tot algemene kanalen
 • Speciale rank met extra kanalen
 • Toegang tot ons soundboard
 • Sleeprechten in de voice kanalen
 • Voeg zelf emoji's, stickers en soundboard geluiden toe
 • Maak prive voice kanalen aan en beheer deze met commando's
 • Beheer price voice kanalen met knoppen
 • Toegang tot de server statistieken
 • Dashboard met uitgebreide persoonlijke Discord statistieken
 • Activiteitsrollen
 • Toegang tot de Shadowzone bot
 • Toegang tot de premium bot
 • Toegang tot alle stats commands in onze server
 • Maak publieke & prive threads aan
 • Toegang tot Discord logs

SZG+ worden

Onze vereniging draait dankzij onze leden en SZG+'ers. Met jaarlijkse bijdragen kunnen de kosten voor licenties, servers en buffers gedekt worden. Daarnaast geven jaarlijkse inkomsten zekerheid, waardoor we jou korting geven op onze events. SZG+ is geldig voor het resterende van het kalenderjaar en op ieder gewenst moment op te zeggen via een email naar administratie@shadowzone.nl.

Doneren kan via deze betaallink of door een overboeking te doen naar onderstaande IBAN:IBAN: NL60 RABO 0366 9138 91
Ter naam van: Shadowzone Gaming


Eisen SZG+

 • Je doneert per jaar minimaal tien euro aan Shadowzone Gaming
  en/of je boost de hoofd Discord server al minimaal één maand;
 • Je bent betrokken bij de vereniging en hebt een aantal leden leren kennen;
 • Om je SZG+ te activeren moet je onderstaand formulier invullen.


 • Lid worden

  Zoals iedere vereniging heeft Shadowzone Gaming leden. Leden bepalen de koers van de vereniging en hebben stemrecht op de algemene ledenvergaderingen. Het bestuur moet verantwoordelijkheid afleggen naar de leden en de leden controleren het beleid.

  Om een lidmaatschapsaanvraag voor Shadowzone Gaming te kunnen doen moet je aan enkele eisen voldoen:

  1. momenteel SZG+ zijn;
  2. Betrokken zijn bij de vereniging en een aantal leden hebben leren kennen;
  3. Aanwezig zijn geweest op minimaal één fysieke activiteit georganiseerd door Shadowzone Gaming;
  4. óf
   een actieve rol spelen in de organisatie van Shadowzone Gaming;

  5. actief zijn in de voice kanalen van de Discord server van Shadowzone Gaming.


  Denk je aan deze eisen te voldoen, neem dan contact op met het bestuur. Zodra je toegelaten wordt als lid is het vereist dat je ieder kalenderjaar een contributie van 25 euro betaalt. In het eerste jaar is het contributie afhankelijk van welk kwartaal je lid wordt en krijg je 5 euro korting op de contributie (dat betekent dat je slechts 20 euro betaalt). Ook ontvang je een korting van 5 euro op toekomstige contributiebetalingen als je de contributie betaalt voor 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar.

  Meer weten over jouw rol als lid? Check deze pagina voor meer info!  Neem contact op met het bestuur om lid te worden  Naast dat je alle voordelen krijgt die SZG+'ers ook hebben krijg je nog aanvullende voordelen. Deze kun je vinden door hier te klikken.
  Kort gezegd is het verschil in rechten dat leden stemrecht hebben en een aantal extra voordelen hebben. Het verschil in plichten zit vooral in dat leden een actieve en betrokken rol in de vereniging moeten spelen en dat leden de jaarlijkse contributie moeten betalen, terwijl de enige eis voor SZG+ is dat zij alleen maar de minimale jaarlijkse bijdrage aan donaties hoeven te betalen.

  SZG+'ers zijn mensen die ieder jaar een financiële bijdrage leveren aan de vereniging. In ruil voor die financiële steun krijgen ze een aantal voordelen die anderen niet hebben. SZG+ zijn is vrijblijvend en is op ieder moment op te zeggen.

  Leden zijn er in iedere vereniging, anders kun je namelijk helemaal geen vereniging zijn. Het bestuur stelt richtlijnen op waar iemand aan moet voldoen voordat diegene lid kan worden. Dit staat omschreven in het Reglement van Shadowzone Gaming. Een lid betaalt ieder jaar contributie aan de vereniging om lid te mogen zijn. Leden hebben ook een aantal leuke voordelen voor de financiële steun aan de vereniging, maar hebben ook een aantal uitzonderlijke rechten. Zo kan niemand een lid toegang ontzeggen tot ledenvergaderingen en hebben leden stemrecht op die vergaderingen. Ook bepalen leden het lange termijn beleid en controleren ze het bestuur.

  Het lidmaatschap kan niet op ieder moment worden opgezegd. Dit moet gaan volgens de procedure zoals te lezen is in de sectie hieronder.
  Nee, dit kan alleen tegen het einde van het verenigingsjaar aan met de inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

  Hierop is uitzondering mogelijk. Dat is wanneer van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Bekijk de statuten voor de specifieke regels met betrekking tot beëindiging van het lidmaatschap.

  - Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, is het desbetreffende lid de contributie van dat jaar alsnog voor het geheel verschuldigd.
  - Als de Ledenvergadering heeft besloten tot verhoging van de contributie mag een lid niet zijn lidmaatschap stopzetten om het betalen van deze contributie uit de weg te gaan.
  Volgens de wet zijn er verschillende soorten organisaties mogelijk. Een van die soorten organisaties is een vereniging. Een vereniging is een organisatie die bepaalde doelen nastreeft. Deze doelen staan omschreven in onze statuten. Een vereniging heeft in de basis twee belangrijke organen die beslissingen nemen: het bestuur en de ledenvergadering.

  Het Bestuur voert het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. In onze statuten staat omschreven wat bestuursleden wel en niet mogen doen.

  De Ledenvergadering bestaat uit de leden van de vereniging. Zij bepalen de lange termijn plannen, controleren het bestuur, kunnen bestuurders aannemen en ontslaan, kunnen de statuten wijzigen en hebben nog een aantal andere rechten waarmee ze kunnen zorgen dat de doelen van de vereniging worden nagestreefd. Ook is het verplicht dat er minimaal ieder jaar, uiterlijk zes maanden na het einde van het verenigingsjaar, een Algemene Ledenvergadering wordt georganiseerd. Hierin moet het bestuur het jaarverslag en financiële resultaten van het afgelopen verenigingsjaar presenteren aan de leden en moet het bestuur verantwoording afleggen aan de leden.
  Voor een vereniging zijn er drie soorten documenten die van belang zijn: het Burgerlijk Wetboek, de Statuten en het Huishoudelijk Teglement.

  Het Burgerlijk Wetboek is het Nederlands wetboek waarin de rechten en plichten van een vereniging omschreven staan. Simpelweg waar de vereniging zich wettelijk aan moet houden.

  De statuten zijn het makkelijkst te omschrijven als de "grondwet" van een vereniging. In de statuten staan de belangrijkste regels die bij oprichting gemaakt zijn, de doelen van de vereniging en hoe de belangrijkste procedures verlopen. Om iets te kunnen wijzigen in de Statuten moeten de leden ermee instemmen op een ledenvergadering. Ook zijn er nog een aantal voorwaarden over hoeveel leden bij die vergadering aanwezig moeten zijn. De precieze voorwaarden kun je ook in onze statuten lezen.

  Het (huishoudelijk) reglement is een document waarin regels en richtlijnen staan die een aanvulling zijn op de statuten. In Shadowzone Gaming wordt het huishoudelijk reglement vastgesteld door het bestuur en op de Algemene Jaarvergadering gecontroleerd en bevestigd door de leden.