Statuten

De statuten kunnen gezien worden als een soort van "grondwet" van de vereniging. De fundamentele regels van de vereniging staan erin beschreven en het reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. De statuten kunnen alleen aangepast worden door de Algemene Ledenvergadering.